Kalkulator ulomkov, logoritmov, izračun vektorjev, matriko, trigonometrične funkcije

Predstavljamo vam online kalkulator, za izračun osnovnih matematičnih operacij, kot tudi za zapletene izraze v matematiki. Napredni kalkulator lahko vsakodnevno uporabljate online in popolnoma brezplačno.
Torej, izračunavanje se lahko uporablja za reševanje katerekoli matematične naloge in kateragakoli drugega problema, ki zahteva uporabo nepredne funkcije preko online kalkulatorja. Zelo enostavno in hitro, vedno dostopen.

0

Rad
?
>
.

2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=

0
.

Ta matematični kalkulator omogoča računanje ulomkov, logoritmov, izračun vektorjev, matriko trigonometrične funkcije in še veliko več ostalih računskih operacij.

Zgodovin kalkulatorja
Daljnega l.1969 je nastal prvi kalkulator. Takrat so izumili napravo, ki temelji na inegralnem vezju, ki je lahko opravljal osnovane računalniške operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Dimenzije kalkulatorja so bile običajno takšne, da so se prilegale žepu (žepni kalkulator). Kasneje so se kalkulatorju dodale številne matematične funkcije, nekateri kalkulatorji pa so se lahko tudi programirali. Računske funkcije so danes prevzeli namizni računalniki. Preko interneta je ta napredni kalkulator dostopen vsem in povsod, popolnoma brezplačno, v vsakem trenutku in za vse vrste matamatičnih izračunov. Danes kalkulator praktično uporabljamo vsi. Obstajajo bolj zapleteni kalkulatorji, ki so specializirani v različne namene. To so znanstveni kalkulatorji, ki imajo tipke za trigonometrijske in podobne funkcije, potem programski, ki nudijo možnost za delo z binarnim in heksadecimalnim zapisom.

© 2024 Online Kalkulator
Powered by WordPress