Miles til km

Miles til km (km) (fra land og amerikansk, britisk nautisk mil) omregningsfaktorer er oppført nedenfor. For å finne ut hvor mange kilometer i en mil, multipliser med konverteringsfaktoren eller bruk omformeren hvis konverteringen er fra en landsmil.

1mil i km

1 Mil = 1.609344 Kilometer
1 Mil [US, nautisk] = 1.852000 Kilometer
1 Mil [UK, nautisk] = 1.853184 Kilometer
Det er 1.609344 kilometer i en mil, fordi det er 1609.34 meter i en mil (en fot er definert som 0.3048 meter og en kilometer er 5280 fot) og det er 1000 meter i en kilometer, noe som gjør 1609.344 / 1000 = 1.609344 kilometer i en mil.
For eksempel, for å beregne hvor mange kilometer det er i en mil og en halv, multipliser mileverdien av konverteringsfaktoren, 1.5 mi * 1.609344 = 2.4 kilometer i en og en halv mil
Mil er en imperial og amerikansk vanlig lengde enhet og tilsvarer 1760 yards, 5280 fot eller 63 360 tommer. Forkortelsen er “mi”.
Nautisk mil er en lengdeenhet som brukes i marin navigasjon. Den nautiske mil beregnes ut fra jordens omkrets som er 360 grader. Hver grad er 60 minutter og hvert minutt tilsvarer en nautisk mil. Det er 360 * 60 = 21600 nautiske mil og tilsvarer (21600 * 1.852 =) omtrent 40.000 kilometer som er lengden av jordens omkrets. Forkortelsene for nautiske mil er “nm”,”NM” eller “nmi”.
Kilometer er en metrisk lengde enhet og tilsvarer 1000 meter, 10 hektometer eller 100 dekameter. Forkortelsen er “km”.

© 2024 Online Kalkulator
Powered by WordPress