Online Kalkulator

Online kalkulator som beregner grunnleggende matematiske operasjoner samt komplekse matematiske uttrykk. Stor, enkel og praktisk matte kalkulator, avansert online kalkulator.

Vitenskapelig kalkulator

Vitenskapelig kalkulator lar deg utføre komplekse beregninger ved hjelp av ulike trigonometriske funksjoner. Online Kalkulator kan øke tallet til en kraft, beregne logaritmen til nummeret.

0

Rad
?
>
.

2nd
(
)
%
1/x
x2
x3
yx
x!
xy
log
sin
cos
tan
ln
sinh
cosh
tanh
ex
Deg
π
EE
Rand
mc
m+
m-
mr
AC
+/–
÷
×
7
8
9
4
5
6
+
1
2
3
=

0
.


I dag er kalkulatorer et uunnværlig verktøy i alle livets områder, fra utdanning til vitenskapelig forskning og forretningsaktiviteter. Utviklingen av moderne teknologi og mobile enheter har ført til fremveksten av digitale kalkulatorer som er tilgjengelige på smarttelefoner og nettbrett, og som muliggjør enkel, tilgjengelig og rask løsning av matematiske problemer.


Grunnleggende kommandoer (tall, multiplikasjon, deling, tillegg, subtraksjon, likestilling, tilbakestilling) kan skrives inn ved hjelp av musen, samt å bruke talltastaturet.

© 2024 Online Kalkulator
Powered by WordPress