Online Kalkulator

Online kalkulator som beregner grunnleggende matematiske operasjoner samt komplekse matematiske uttrykk. Stor, enkel og praktisk matte kalkulator, avansert online kalkulator.
Bruk for arbeid, skole eller personlige beregninger. Du kan gjøre ikke bare enkle matematiske beregninger og beregning av renter på lån og banklån, beregning av kostnaden for arbeid og verktøy.

Vitenskapelig kalkulator

Vitenskapelig kalkulator lar deg utføre komplekse beregninger ved hjelp av ulike trigonometriske funksjoner: sinus, cosinus, tangent, cotangent. Online Kalkulator kan øke tallet til en kraft, beregne logaritmen til nummeret.


Grunnleggende kommandoer (tall, multiplikasjon, deling, tillegg, subtraksjon, likestilling, tilbakestilling) kan skrives inn ved hjelp av musen, samt å bruke talltastaturet.

© 2022 Online Kalkulator
Powered by WordPress